Missie

ApothekersZorggroep BrabantFarma is dé organisatie van openbare apothekers in de regio Oss Uden Veghel, die als doel heeft zowel het verankeren van de positie van de farmaceutische zorg in de regio als het waarborgen van optimale farmaceutische zorg aan de patiënt, in de meest brede zin van het woord, met behoud van identiteit en autonome bedrijfsvoering van de aangesloten apotheken.
Onder optimale farmaceutische zorg wordt verstaan farmaceutische zorg

  • volgens gestandaardiseerde werkwijze, waarbij elkaars professionele autonomie wordt gerespecteerd;
  • die van een gegarandeerde hoogwaardige kwaliteit is;
  • die meetbaar is volgens geaccepteerde standaarden;
  • die integraal is;
  • die laagdrempelig is;
  • die kosteneffectief is;
  • en waarbij klant- en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan.

BrabantFarma wil de positie van de farmaceutische zorg bestendigen en verankeren, en de toegevoegde waarde van farmaceutische zorg in de ketenzorg uitdragen.
Brabantfarma streeft naar een volwaardige positie in de ketenzorg, gericht op integrale multidisciplinaire samenwerking, waarbij de kwaliteiten van alle ketenpartners ten volle worden benut, met als doel goede zorg voor iedere patiënt.

Hiertoe werkt BrabantFarma samen met zorgaanbieders in 1e, 2e en 3e lijn, met patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en andere zorggroepen. Zorggroep BrabantFarma vertegenwoordigt haar leden en is zodoende één efficiënte gesprekspartner/ aanspreekpunt voor al deze samenwerkingspartners in de regio.